El “brushing” és una tècnica utilitzada per les petites companyies de venda de productes en línia per donar-se a veure en el mercat actual per sobre d’Amazon, AliExpress o altres. Algunes persones estan rebent paquets de llavors procedents de la Xina de plantes o vegetals a causa de la pràctica d’aquesta tècnica sense haver-les demanat.

Els venedors aconsegueixen d’una forma il·lícita la direcció dels usuaris a qui envien aquestes llavors per poder dir que t’han enviat un paquet i autovalorar-se de forma positiva en nom de l’usuari per donar-se a veure dins del mercat.

Un dels motius pel qual es fan servir llavors i no altres productes és pel fet que pesen poc i ocupen molt poc espai. Les persones que reben aquests paquets afirmen que mai han entrat en la web procedent ni encarregat res d’aquesta.