Servidors

Virtualitzacio servidors ticges informatica torello. Arquitectura de sistemes:

El funcionament i l’arquitectura informàtica de sistemes s’ha transformat totalment per tal d’adaptar-se a les novetats de Hardware, de Sistemes Operatius i als nous requisits de seguretat a la xarxa. Amb l’objectiu de poder donar respostes ràpides en cas de caiguda d’equips i millorar la mobilitat empresarial.

Una part molt important per a l’eficiència del sistema informàtic de l’empresa passa per la VIRTUALITZACIÓ de SERVIDORS. La virtualització facilita el reconeixement i manteniment dels diferents perfils d’usuaris i equipaments. Dota d’un sistema de copies de seguretat més eficaç i molt més econòmic. Permetent tenir copies del conjunt de la xarxa, configuracions i programes, i no només de les dades.

Ticges/Ticfast, s.l. som experts en Virtualització de Servidors i configuració de xarxes i sistemes. A través de l’estudi de la seva situació, podem prevenir fallades i implementar les avantatges de la VIRTUALITZACIÓ de SERVIDORS que garantiran una ràpida recuperació de dades i configuracions dels equips informàtics i diferents sistemes operatius i aplicacions de l’empresa.

Implementant la virtualització de servidors s’aconsegueix una millora bàsica en la seguretat de tots els equips, amb importants estalvis de despeses tot i la gran millora d’equipament, prestacions i seguretat.

No deixeu passar l’oportunitat de fer aquest pas endavant i treballar amb una companyia que t’ajuda a fer més rendible i segur el teu negoci.

El servidor pot estar físicament a la seva empresa o al núbol amb el nou sistema AZURE de microsoft, on disposarà a més de les últimes versions de software amb totes les actualitzacions i la màxima seguretat de MICROSOFT.

Tenim solucions per a xarxes de 2 a 1000 ordinadors. Treballem en equip i això ens permet créixer i aportar creixement a empreses de tots els tamanys i necessitats.

Virtualització servidor arquitectura sistemes ticges informàtica Torelló

ARQUITECTURA de SISTEMES:

El disseny i manteniment de l’arquitectura de sistema d’informació significa la planificació dels elements individuals de tot el sistema, S’han d’estudiar les necessitats del client, la seva administració i organització i establir una cartografía del sistema a través de l’anàlissi i el sistema existent, proposant un model d’arquitectura. Un cop fet l’estudi i la planificació, el següent pas és fer-ho realitat escollint la infraestructura de hardware y software.

Contacte amb nosaltres al 93 850 45 56 o bé omple el següent formulari et farem pressupost a mida de les teves necessitats amb tots els avantatges tècnics i importants estalvis.